Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Het was een goed jaar!

  • 31 december 2019

De jaarwisseling is traditioneel een tijd om terug te kijken wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Natuurlijk doen we dat ook in Arcen.

De openbare dorpsraden werden in 2019 heel erg goed bezocht, er kwamen ongeveer 130 personen per vergadering. Ook de website, Facebook en Instagram worden goed gevolgd. Op Twitter staan we wat dat betreft nog in de kinderschoenen. De werkgroepen verkeer, dijkversterking en speelpark zijn volop in beweging, de werkgroepen wonen, bomen en verbinding liggen op dit moment even stil.

Begin 2019 is een gedeelte van het voormalig gemeentehuis in gebruik genomen als zorgcentrum met daarin onder andere de huisartsenpraktijk. Vlak voor de bouwvak kwamen de nieuw gebouwde huizen aan de Wal/Burgemeester Gubbelsplein klaar en namen de bewoners hun intrek. Gelukkig hebben hier ook een aantal Arcenaren gebruik van kunnen maken want er is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen. De pincontainer is geplaatst op de hoek Wal/Op de Hor en niet op het Kerkplein. Er is begonnen met de verbouwing van de Klosterhoaf tot zorgcomplex en alleen eerste kerstdag is er niet aan gewerkt. Het speelpark ’t Wijdtveld is nog niet officieel geopend maar wel al bespeelbaar. Het idiote plan om een ringdijk om de Hertog Jan brouwerij te leggen is gelukkig afgeblazen. Wel heeft de minister besloten om de dijk naar de Maasstraat terug te leggen wat weggooien van belastinggeld is. Er is erg veel gebeurd in 2019 en we hebben samen geprobeerd om dit in goede banen te leiden. De dorpsraad zijn wij allemaal!

Zoeken