Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Wat brengt het nieuwe jaar?

  • 2 januari 2020

Allereerst een gelukkig nieuwjaar! In 2020 wil de dorpsraad vooral blijven weten wat er allemaal speelt in Arcen. Dit is het allerbelangrijkste voor het goed functioneren van de dorpsraad. Losse meldingen moeten bij de gemeente Venlo worden gedaan maar als je er niet uitkomt of geen reactie krijgt ben je bij de dorpsraad aan het juiste adres. Tevens willen we het contact met de gemeente Venlo intensiveren. De gemeente is de instantie die zaken voor burgers goed voor elkaar moet zien te krijgen, ook in Arcen. Wat wij kunnen doen is aandacht vragen voor wat er in Arcen speelt. Dit doen we in eerste instantie direct bij de gemeente en als het nodig is met hulp van de media. In juni nemen Wies Muyres en Hans Naus, na zich zeer lange tijd ingezet te hebben voor de dorpsraad, afscheid als bestuurslid. Jammer dat ze er uit stappen maar het biedt natuurlijk ook mogelijkheden voor anderen om zich via de dorpsraad in te zetten voor de gemeenschap!

De werkgroep verkeer heeft veel plannen. De parkeervisie moet eindelijk worden uitgevoerd opdat de overlast in Arcen wordt verminderd. Helaas is hier tot op dit moment geen geld voor vrijgemaakt door de gemeente Venlo. Er zal een proef worden gedaan met eenrichtingsverkeer op Maasstraat/Raadhuisplein/Schans. De route van de bus is onderwerp van gesprek en zwaar verkeer moet uit het centrum worden geweerd. Over al deze zaken zal een enquête volgen.

De werkgroep dijkversterking zal ook komend jaar hand in hand gaan met de belangenvereniging bewoners aan de Maas. Samen staan we sterker! De ruimte voor de rivier ligt bij Hertogbroek en aan de overzijde van de Maas in Lottum/Broekhuizerweerd. Uitvoering van deze plannen zou voor Arcen 35cm minder verhoging betekenen voor de dijken, hier blijven we voor lobbyen. Het Waterschap heeft met de bewoners van Arcen Centrum overeenstemming bereikt over de plek waar de dijk komt te liggen, over de uitvoering nog niet. De bewoners willen een opdrijvende dijk maar het Waterschap vindt deze te duur. Een vaste kering met glas zou volgens het Waterschap een prima oplossing zijn. Het dijktraject bij de Schanstoren is nog onduidelijk terwijl dat een zo belangrijk gedeelte is voor Arcen. Als de parkeervisie wordt uitgevoerd zal dit de plek zijn waar toeristen Arcen zullen binnenwandelen en biedt deze mooie plek volop kansen voor ontwikkeling. Daarom is een goede bepaling van het dijktraject een must voor Arcen. In Arcen zuid komen de kasteeltuinen en de watermolen binnendijks terwijl de beek toegankelijk wordt gemaakt voor vissen die vanuit uit de Maas de beek op willen zwemmen.

De werkgroep speelpark werkt met veel voldoening aan de verdere ontwikkeling van het park. Er spelen veel kinderen in het park en dat alleen al geeft energie om verder te gaan. Ook van de picknicktafels wordt regelmatig gebruik gemaakt. Een wens voor komend jaar is om verlichting in het park aan te brengen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de gemeente Venlo.

Verder hopen we volgend jaar de werkgroepen bomen en verbinding nieuw leven in te blazen. Voor de bomen zal er dan eerst een voorbereidingskrediet moeten worden vrijgemaakt door de gemeente, anders heeft het geen zin.

Samengevat zal er ook het komende jaar volop werk zijn voor de dorpsraad. Zet u er samen met ons de schouders onder? Als we het samen doen krijgen we zaken voor elkaar, dat heeft afgelopen jaar bewezen!

Zoeken