Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

52% spoedritten ambulances op tijd

  • 25 maart 2022

De ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN) wil de cijfers van de aanrijtijden naar Arcen over 2021 niet aan de dorpsraad verstrekken. Wij zouden volgens AZLN de cijfers alleen maar verkeerd kunnen interpreteren?! Via de gemeente Venlo hebben we dan toch een deel van de cijfers gekregen. Het gaat om het percentage van spoedritten die binnen 15 minuten ter plekke waren. Volgens een door de minister gestelde norm moet 95% van deze ritten, binnen 15 minuten zijn ter plaatse zijn. In Arcen was dit slechts in 2019 slechts 69%. In plaats van deze prestatie te verbeteren, werd de Ambulancepost uit Well in 2020 naar Bergen verplaatst. Dit betekent voor Arcen een verslechtering waardoor in 2021 slechts 52% van de ambulances op tijd was.

Een ander interessant cijfer is de gemiddelde aanrijtijd. Na de verplaatsing van de ambulancepost is deze aanrijtijd voor Arcen met ongeveer 3 minuten toegenomen, terwijl elke seconde telt! Over 2021 hebben we deze gemiddelde aanrijtijd echter niet gekregen. We blijven er natuurlijk wel om vragen.

Er is een nota goede ambulancezorg waarin een aantal zaken staan waaraan de ambulancezorg zich moet houden. Open communicatie is daarin zeer belangrijk. Uit de nota: “(Potentiële) patiënten en hun naasten worden goed geïnformeerd over de zorg die zij (gaan) krijgen en wat zij van de ambulancezorg mogen verwachten”. Naar onze mening zou AZLN open en eerlijk moeten communiceren over de prestaties die in Arcen worden behaald. Het valt de dorpsraad erg tegen dat dit tot nu toe niet gebeurd. Is er iets te verbergen?

In mei wordt een bijeenkomst belegd met Gemeente Venlo en AZLN, de dorpsraad mag daar ook bij aanwezig zijn. Hopelijk komst AZLN dan met een goede oplossing voor de aanrijtijden in Arcen. De Gemeente Venlo, AZLN én de dorpsraad zouden allen het zelfde doel voor ogen moeten hebben: een goede ambulancezorg in Arcen!

Zoeken