Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Parkeeroverlast blijft aanhouden

  • 15 maart 2022

Afgelopen donderdag is er door de gemeente Venlo een parkeerpanel gehouden met als doel de parkeerproblemen in Arcen op te lossen. Ondanks het verzoek van deelnemers uit Arcen om de bijeenkomst fysiek te houden in MFA de Schans, werd deze digitaal uitgevoerd. Bij aanvang van de teams-meeting waren er slechts 3 Arcenaren aanwezig en ongeveer 10 gemeente ambtenaren.

Parkeeroverlast van toeristen is reeds lang een groot probleem in Arcen. Daarom is de dorpsraad in januari 2018 begonnen met een parkeervisie voor Arcen. De gemeente Venlo werd er bij betrokken en ook ondernemers en de kasteeltuinen haakten aan. In 2019 was de visie klaar om aangeboden te worden aan het college. De strekking van de visie was dat toeristen naar het parkeerterrein van de kasteeltuinen geleid moeten worden en via een goede route naar het centrum kunnen gaan. Het college vond een parkeervisie een goed idee maar wilde niet enkel een visie voor Arcen maar voor de hele gemeente Venlo. Arcen stond hierdoor met lege handen maar kreeg de toezegging dat er een pilot zou worden uitgevoerd omdat er al zo veel was gedaan. De vertraging zou minimaal zijn. Het is nu maart 2022 en er is nog steeds geen actie ondernomen.

Tijdens het parkeerpanel werd meermalen groot ongenoegen geuit door de deelnemers uit Arcen over het vele gepraat zonder actie. Op de vraag om noodmaatregelen werd niet ingegaan terwijl de overlast in Arcen blijft aanhouden. Afgelopen weekend was Arcen weer vol geparkeerd en reden vele toeristen én inwoners rond op zoek naar een parkeerplekje. Gemeente Venlo neem eindelijk eens actie!

Zoeken