Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Agenda openbare dorpsraad

  • 12 mei 2017
Woensdag 17 mei aanvang 19.30 uur in MFA de Schans

1. Opening.

2. Notulen van de vorige vergadering op 15-02-2017

3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Update van de werkgroepen:

-Wonen
-Bomen
-Speeltuin
-Dijkverzwaring
-Verkeer
-Zorgcomplex

5. Dijkverzwaring
Bijdrage van Christine Jansen van de gemeente Venlo en
Wout de Fijter en Sjoerd Haitsma van het waterschap Limburg.

Hoe zit het project bestuurlijk in elkaar, technische uitleg en hoe gaan we verder.

6. Rondvraag

8. Sluiting

Zoeken