Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Start van de werkgroep Verbinding

  • 14 mei 2017

Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, SVA, statushouders en wel.kom, hartslag, dorpscoach, huis van de wijk, MFA, consultatiebureau en misschien nog veel meer! Heb je interesse? Meld je dan nu vast aan via info@dedorpsraadarcen.nl. De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 6 juni aanvang 19.30 uur in MFA de Schans. Heb je ideeën en wil je meepraten? Kom dan naar deze bijeenkomst!

Zoeken