Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

beperken van overlast parkeren

  • 6 december 2017

Vanmiddag heeft de dorpsraad een constructief overleg gevoerd met de gemeente over het beperken van de overlast van door toeristen geparkeerde auto´s en fietsen in het centrum van Arcen. Arcenaren zijn zich er van bewust dat het toerisme bijdraagt aan het niveau van voorzieningen in het dorp maar willen graag dat de overlast zo veel mogelijk beperkt wordt. Overlast beperken is ook in het belang van de ondernemers waarmee natuurlijk ook nog gesproken gaat worden. Samen met de gemeente wordt er een plan van aanpak opgesteld dat, na goedkeuring door het college, op de lange termijn zijn vruchten af moet werpen. Wat we bereikt hebben is dat er aandacht is voor de overlast en er constructief naar wordt gekeken en naar oplossingen gezocht. Indien het plan gereed is zal het tijdens een openbare dorpsraad worden gepresenteerd.

Zoeken