Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Informatieavond bouwplan de Wal

  • 12 december 2017

Op dit moment worden op de bouwlocatie aan de Wal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van 12 nieuwe huurwoningen. In opdracht van woningcorporatie Woonwenz start aannemer Heijmans hier in februari 2018 met de bouw. Vóór de start van de bouw wil Woonwenz geïnteresseerden graag informeren over het bouwplan. Dit zal gebeuren op donderdag 21 december om 20.00 uur in MFA de Schans.

Tijdens de bijeenkomst  is er aandacht voor:

  • De bouwplannen, woningtypes en woningplattegronden
  • huurprijzen, inschrijven, voorwaarden en voorrang
  • De bouwplanning
  • Maatregelen rondom de bouwplaats (verkeer/parkeren)

Zoeken