Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Bestemmingplanwijziging Aan ’t Erf/Sijzenbroek

  • 23 oktober 2022

Bestemmingplanwijziging Aan ’t Erf/Sijzenbroek

Wij hebben het volgende bericht van de gemeente ontvangen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Aan ’t Erf ong. en Sijzenbroek ong. Arcen’ is vanaf woensdag 19 oktober 2022 gedurende 6 weken ter inzake gelegd. Dit plan is te bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl: Aan ’t Erf ong. en Sijzenbroek ong. Arcen. Gedurende deze terinzagelegging kunnen door een ieder (schriftelijk of mondeling) zienswijzen worden ingediend.

Wij zullen door de gemeente op de hoogte worden gehouden van het verloop van de inzage. Daarna kan worden ingeschat wanneer het plan onherroepelijk wordt en wanneer de verkoopprocedure kan worden opgestart. Het is goed om te zien dat er beweging in de zaak komt, al duurt het wel allemaal erg lang. Wordt vervolgd.

Zoeken