Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Sloop woningen JH Dunantstraat

  • 28 oktober 2022

De sloop van de woningen aan de Dunantstraat is voltooid, alles is weg. Dit is allemaal goed verlopen en de bouwhekken zijn verwijderd. Als vervolg worden de volgende stappen acties uitgevoerd:

  • Uitschrijven van de aanbesteding voor de nieuwbouw van de 8 levensloopbestendige woningen en 3 eengezinswoningen.
  • Parallel loopt (nog) het traject bij de gemeente Venlo voor de bestemmingsprocedure.
  • Na het vaststellen van het nieuwe aangepaste bestemmingsplan en het vastleggen van een aannemer, zal de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan.
  • Het terrein verder bouwrijp maken (o.a. bestaande ondergrondse nutsleidingen vervangen) is ingepland bij de nutsbedrijven en zal worden afgerond in het voorjaar van 2023.

Als alles goed en volgens planning verloopt hoopt Woonwenz in het tweede kwartaal 2023 te kunnen starten met de bouw.

Zoeken