Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Bestuurswisseling

  • 3 januari 2023

31 december was de laatste dag van Hennie Rheiter als secretaris van de dorpsraad. Zij is negen jaar lid geweest van het bestuur. Tijdens de openbare dorpsraad van 23 februari zullen wij haar nogmaals bedanken voor haar onbaatzuchtige inzet voor Arcen. Dank Hennie!

Haar zus Jannie Imming is onze nieuwe secretaris. Zij heeft zich bereid verklaard om 3 jaar deze taak op zich te nemen. Jannie heeft al enkele bestuursvergaderingen bijgewoond en zich goed ingewerkt. Veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging!

Zoeken