Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Fijne Feestdagen!

  • 23 december 2022

Helaas ben ik door computerproblemen een aantal weken niet in staat geweest om berichten te posten. De problemen zijn opgelost dus ik kan weer vooruit.

De openbare dorpsraad van november was uitstekend bezocht met 100+ personen, waarvoor dank. Er werden plaatjes getoond van de dijkversterking bij de watermolen en de schanstoren. De ambulancecijfers over 2022 waren nog slechter dan een jaar eerder en de werkgroepen wonen, verkeer, hoogwater en verbinding gaven hun update. In latere berichten meer in detail over deze zaken.

Na de pauze gaf Suzanne Bastings van de gemeente Venlo een presentatie over mogelijke bouwplannen in Arcen. Er waren helaas geen concrete zaken te melden maar er werd wel duidelijk gemaakt dat de huizenkrapte wel degelijk bij de gemeente op het netvlies staat. Met name Lage Lei noord heeft potentie om veel huizen te leveren maar ligt nog gedeeltelijk buiten de contour. Wethouder Verhaegh gaf aan dat in 2023 gekeken wordt of de contour hier en daar kan worden verruimd. Het publiek kreeg alle ruimte om hun frustraties te uiten over te weinig huizen in Arcen en het belang van speelpark ’t Wijdtveld werd ook goed naar voren gebracht. Al met al een bijdrage die goed was voor wederzijds begrip van gemeente en dorpsbewoners.

Rest mij jullie fijne feestdagen te wensen en in 2023 gaat de dorpsraad er weer fris tegenaan in het belang van Arcen!

Zoeken