Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Brief aan minister Nieuwenhuizen

  • 15 november 2019

Op 21 november gaat minister Cora van Nieuwenhuizen een beslissing nemen over een eventuele dijkteruglegging in Arcen Noord. De dorpsraad heeft de minister al eens de voor en tegens van de plannen mogen duiden en heeft nogmaals een brief geschreven om alles nog eens op een rijtje te zetten. Uit de brief:

Ruimte waar het kan en dijken waar het moet. In Arcen wordt er op dit moment niet volgens dit principe gewerkt. De ruimte voor de rivier wordt niet benut waardoor de dijken onnodig hoog dreigen te worden. Wat er node wordt gemist is een integrale visie op de rivier, het lijkt nu op micro management, een dijkje hier en een dijkje daar. In de omgeving van Arcen zijn er twee grote kansen om de rivier meer ruimte te geven, de plannen Hertogbroek en Lottum/Broekhuizerweerd. Hertogbroek lost het hydraulische knelpunt op en Lottum/Broekhuizerweerd geeft de Maas de ruimte qua oppervlakte. Deze plannen kunnen volgens het Waterschap Limburg in totaal 35cm hoogwaterstandsverlaging opleveren en zijn relatief makkelijk uitvoerbaar. De peilwinst werkt door tot aan Thorn Wessem waardoor de dijken minder hoog hoeven te worden. De plannen hebben zich al terugverdiend voordat ze uitgegeven zijn.

De volledige brief kunt u HIER vinden

Zoeken