Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Gemeente Venlo luistert niet naar burgers!

  • 16 november 2019
  Foto WBVB
.
In Arcen zetten zich velen in voor de dorpsraad. Het bestuur is zeer actief en stuurt verschillende werkgroepen aan, waarin wordt geprobeerd om zaken te verbeteren. Er wordt verantwoording afgelegd tijdens openbare vergaderingen waar doorgaans zo´n 120 inwoners aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel betrokkenheid getoond en het draagvlak voor de dorpsraad is groot. Dit bleek onder meer uit een enquête van de gemeente Venlo waaruit bleek dat 90% van de respondenten de dorpsraad Arcen belangrijk vindt en slechts 5% zich niet vertegenwoordigd voelt. Dit zijn cijfers waar we trots op zijn. Verder wordt geprobeerd om een goede communicatie te onderhouden via www.dedorpsraadarcen.nl en social media maar zeker ook door persoonlijke gesprekken.
.

Om problemen op te lossen is buiten de inzet van bewoners ook medewerking van de Gemeente Venlo nodig en hier zit juist het pijnpunt. De gemeente heeft de mond vol van burgerparticipatie en probeert er door middel van buurtcafés achter te komen wat er speelt in de wijken en dorpen. In Arcen betekent dit het opnieuw uitvinden van het wiel want dit is al bekend! Er is een uitgebreid dorpsontwikkelingsplan gemaakt dat aan de gemeente Venlo is aangeboden. Nieuwe zaken die spelen komen via de dorpsraad boven water. Het is zonde van de tijd en het geld dat er in het buurtcafé in Arcen is gestoken. Tijdens het laatste buurtcafé waren slechts 13 inwoners aanwezig en dit is beslist geen representatieve vertegenwoordiging van de bevolking. Tijdens een promo van de gemeente Venlo zegt wethouder Roest: “er zijn nu kansen om te investeren in de Venlose samenleving, geen megalomane projecten maar realistische investeringen in de wijken en dorpen van de gemeente. De gemeente staat ten dienst van de samenleving.”

Worden deze woorden van de wethouder waar gemaakt? Er spelen twee grote zaken in Arcen: de vervanging van de zieke kastanjebomen en de parkeeroverlast door toeristen. Met deze zaken zijn inwoners via werkgroepen al 3 jaar (!) bezig om tot een oplossing te komen. De dorpsraad heeft meerdere brieven naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd om aandacht en geld te vragen voor deze problemen. Ook is er ingesproken tijdens het sprekersplein voorafgaande aan de algemene beschouwingen. Er is voor de twee projecten in totaal  €200.000,- nodig om een begin van een oplossing te kunnen opstarten. Dit bedrag is een schijntje op een begroting van meer dan €400 miljoen, om precies te zijn minder dan 0,05%. Toch zijn deze aanvragen niet gehonoreerd en de projecten worden op de lange baan geschoven, zelfs naar een volgende collegeperiode. De conclusie is dan ook dat de woorden van wethouder Roest niet voor Arcen gelden, want de gemeente Venlo laat Arcen in de kou staan en drukt burgerparticipatie vakkundig de kop in!

Zoeken