Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Bus uit centrum, maar wanneer?

  • 3 januari 2022

Het merendeel van de geënquêteerden Arcenaren wil dat de 76 bussen per dag uit het centrum worden geweerd. Nog meer van belang is dat Arriva en de provincie dat ook willen en die gaan er uiteindelijk over. Het plan van de provincie is om aan de Rijksweg moderne haltes aan te leggen met alle voorzieningen. Men wil van de gelegenheid gebruik maken om de rotonde anders in te richten: slechts een rijbaan in iedere richting aan de zuidzijde van de rotonde. De herinrichting van de rotonde is iets waar de Dorpsraad al langer (tevergeefs) om heeft gevraagd. Maar goed dat er werk met werk wordt gemaakt. Het schijnt nogal ingewikkeld te zijn, omdat dan aan de betonnen rotonde moet worden gewerkt, wat kostbaar is. De eerste berekeningen hebben dan ook al tot enig uitstel geleid.

Tot de rotonde gereed is zou gebruik gemaakt kunnen worden van de laatste omleidingsroute via de Kasteellaan. Het uitstappen is, bij de proef gebleken, daar nogal moeilijk, maar de gemeente wil daar een tijdelijk noodperron aanleggen. En Arriva wil tenslotte busroutes in principe slechts een maal per jaar wijzigen: medio december (is Europees afgesproken). Hopelijk kan hier een uitzondering voor gemaakt worden. Aan de gemeente is gevraagd om dit alles met snelheid te bevorderen. Indien er verder nieuws is zal dit in de openbare Dorpsraadvergadering van 9 februari worden besproken.

De werkgroep verkeer

Zoeken