Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Onderzoek Woonwensen – Resultaten Enquête

  • 25 januari 2022

202 reacties hebben we ontvangen op deze enquête, dat is een mooi aantal. Bedankt!

De resultaten van de enquête zijn samengevat in bijgaand document. Hieruit blijkt dat 133 personen / gezinnen op zoek zijn naar een andere woning, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën (pag. 1). Pagina 2 en 3 geven inzicht in woonwens en woningtype. Deze aantallen zijn groter dan het aantal van 133 omdat er bij deze vragen meerdere keuzes ingevuld kunnen worden. De laatste pagina geeft inzicht bij woningverkoop.

Hoe nu verder? Wij zullen deze resultaten (o.a.) delen met de gemeente en dit in een vervolg afspraak toelichten. Daaruit zullen nieuwe afspraken gemaakt worden met als doel om zo snel mogelijk nieuwbouw in Arcen te realiseren. Wordt vervolgd.

Zoeken