Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

De dorpsraad is springlevend!

  • 15 november 2018

Gisteravond werd de openbare dorpsraad bezocht door maar liefst 120 Arcenaren waarvoor dank! De concept notulen volgen binnenkort maar hier alvast een bloemlezing.

-Tijdens de volgende openbare dorpsraad zal er waarschijnlijk een presentatie gegeven worden over de invulling van de Klosterhoaf.

-In de stuurgroep van Maart 2019 wordt er beslist of de brouwerij in een dijkeiland komt te liggen.

-Het speelpark wacht op de omgevingsvergunning maar het pad, de banken en picknicksets zijn in aantocht.

-de Gemeente Venlo zoekt vóór 1 december 2019 geld om de boomstronken in de Maasstraat te verwijderen.

-Maar liefst 6 mensen hebben zich aangemeld om de werkgroep verkeer nieuw leven in te blazen!

-Er is nog een klein potje met projectgeld 2019. Aanvragen via info@dedorpsraadarcen voor 1 december.

-Er komt een pinbox in acceptabele bestickering op het kerkplein in de hoek Kerkstraat/Burgemeester Gubbelsplein. Stemming: 35 tegen, 5 onthoudingen en 80 voor.

-In het eerste kwartaal van 2019 gaat het zorgcentrum open.

-De fietsenstalling bij Bart & Miranda gaat weg, daar komt de ingang van de horeca in het voormalige gemeentehuis. Er is dan tevens plek voor een ambulance om patiënten op te halen uit het zorgcentrum via de poort. Zie plaatje.

-Organisaties die iets willen doen op het bordes van het voormalige gemeentehuis kunnen hierover in overleg met Fernando Snoek. Vaak is het mogelijk om op de oude voet verder te gaan of slechts kleine aanpassingen te doen.

Zoeken