Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Tentoonstelling over burgerinitiatieven

  • 14 november 2018

Aan mensen die actief zijn in wijkoverleggen en dorpsraden en huizen van de wijk in de gemeente Venlo

Samen met de Bibliotheek van Venlo organiseren wij een tentoonstelling over burgerinitiatieven rond bestaanszekerheid en een werkbijeenkomst over de vraag welke rol burgerinitiatieven spelen bij de vernieuwing van de democratie. Er is veel kritiek op onze huidige democratie. Intussen komen vanuit de samenleving initiatieven op gang om de democratie gezonder en aansprekender te maken. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: sociale coöperaties – right to challenge – buurtbudget. Het initiatief tot het organiseren van tentoonstelling en werkbijeenkomst wordt mede ondersteund door de gemeente Venlo, Vereniging van Kleine Kernen, Synthese, Wel.Kom en Assist Jeugdwerk.

De tentoonstelling maakt/maakte de komende maanden een reis door Noord-Limburg: Panningen – Gennep – Venray – Horst – Venlo.
In elk van deze plaatsen is/wordt in de periode van de tentoonstelling een werkbijeenkomst gehouden met telkens een ander thema.
Op woensdag 12 december (19.30-21.30 uur) wordt in Venlo een werkbijeenkomst gehouden waarbij met name ingegaan wordt op de vraag welke rol burgerinitiatieven op het brede terrein van bestaanszekerheid spelen bij de vernieuwing van de democratie. Bij het bespreken van deze vraag betrekken we ook ervaringen die zijn/worden opgedaan in het initiatief met Buurtbudget in het Vastenavondkamp. Op de flyer staat meer informatie over deze bijeenkomst.

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit de tentoonstelling te bezoeken en zo mogelijk deel te nemen aan de werkbijeenkomst.

Met vriendelijke groet
Nicole Estejé en Raf Janssen
Project Collectieve Redzaamheid/Sociale Alliantie

Zoeken