Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Proef eenrichtingsverkeer en OV.

  • 26 januari 2021

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad Arcen heeft zich gebogen over de verkeerssituatie in het centrum van Arcen. Dit om de bereikbaarheid en doorstroming te bevorderen waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Daarnaast wordt beoogd het doorgaand verkeer te ontmoedigen. Er is met de gemeente Venlo een plan opgesteld dat als verkeersproef uitgevoerd gaat worden. Vóór dat de proef wordt uitgevoerd moet er een nulmeting worden gedaan. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. U kunt de nulmeting HIER vinden. Help mee en vul deze enquête in vóór 8 februari. Deze enquête is anoniem.

De verkeersproef houdt in dat gedurende 5 weken de verkeerssituatie anders wordt ingericht om inzicht te krijgen in de verkeersstromen, verkeersdruk en mogelijke knelpunten. Inmiddels zijn al verkeerstellingen verricht. In de verkeersproef wordt het verkeer in het smalste stuk van de doorgaande centrumweg eenrichtingsverkeer. Ook zal tijdens deze proef de bushalte worden verplaatst en zal er een gedeeltelijk verbod zijn voor vrachtauto’s. Na de proef zal er weer een enquête volgen. De volledige omschrijving van de verkeersproef vindt u hier beneden.

Zoeken