Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Schanstoren

  • 29 februari 2020
Foto Perlan Reijkjavik

Gisteren is de werkgroep van de dorpsraad, die een visie voor het gebied om de Schanstoren wil opstellen, voor het eerst bij elkaar geweest. We hebben gebrainstormd wat er allemaal mogelijk is op deze plek. De werkgroep kwam uit op een aantal kernzaken die dienen als start:

  • Educatief informatiepunt
  • versterking van het vestingverleden
  • Ongedwongen genieten van de natuur

We hopen de visie tijdens de openbare dorpsraad van 13 mei te kunnen presenteren.

Zoeken