Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Werkgroep visie Schanstoren

  • 26 februari 2020
impressie Albert Kiefer

Een van de koppelkansen in het project van de dijkversterking, is de ontwikkeling van het gebied bij de Schanstoren. Tijdens de laatste openbare dorpsraad is een oproep gedaan om lid te worden van een werkgroep om een visie voor dit gebied op te stellen namens Arcen. Leonne Keulen, Petra Raijer, Will Scheepens en Cecile van den Kroonenberg gaan een eerste opzet maken. Je kunt je nog steeds aanmelden indien je mee wilt praten. We hopen tijdens de volgende openbare dorpsraad van 13 mei verslag uit te kunnen brengen.

Zoeken