Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Speelpark krijgt vorm

  • 8 juli 2017

De werkgroep speeltuin vordert goed met de plannen om  een speelpark te realiseren op de plek waar de Wijdtveldschool wordt gesloopt. De speeltoestellen die bij de school stonden zijn grotendeels niet meer veilig en gaan weg. Het doel is het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud. Tevens wordt bewegen gestimuleerd. Er is een bijeenkomst gehouden met omwonenden die aan konden geven op welke manier zij zich in het plan konden vinden. Al snel werd duidelijk dat men buiten speeltoestellen nog andere ideeën had. Ook is er een enquête gehouden onder kinderen om naar hun behoeften te vragen. Peter Venbruex, landschapsinrichter, heeft een tekening gemaakt met de wensen en ideeën daarin verwerkt.

Het plan is nu om een park te realiseren met daarin speeltoestellen voor heel kleine kinderen en voor de iets grotere. Ook moeten er bankjes komen, prullenbakken, een trimbaan, een crossbaantje, een hondenspeelplek et cetera. De complete tekening is hierna bijgevoegd:

Dorpsraad tekening speelpark

Nu is het zorg dat er samen met de gemeente een goede inrichting van het plaats gaat vinden. Ook moeten er speeltoestellen worden uitgezocht en besteld. Aan dit alles hangt een financieel plaatje. Om dit kloppend te maken moeten er nog fondsen geworven worden. Hiermee gaat de werkgroep samen met het bestuur aan de slag. Tijdens de volgende openbare dorpsraad op woensdag 13 september zal de werkgroep de plannen presenteren!

 

Zoeken