Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Evaluatie verkeersstromen MFA de Schans

  • 11 juli 2017

De gemeente heeft met de opening van MFA de Schans maatregelen getroffen om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. De afspraak was dat deze stromen na een jaar zou worden geëvalueerd. Will Scheepens heeft met de werkgroep verkeer de evaluatie vorm gegeven en deze is nu definitief. Er is een hele set aanbevelingen gedaan, zie het document: Evaluatie verkeersstromen MFA de Schans

Een van de aanbevelingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden is het omdraaien van de huidige rijrichting van de kasteellaan. Het doel van het maken van de rijrichting Noord-Zuid was het scheppen van de mogelijkheid om via de kasteellaan naar de parkeerplaatsen aan de Schans te rijden, indien de parkeerplaatsen bij het gebouw zelf vol zouden zijn. Hier wordt echter niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. De huidige rijrichting veroorzaakt wel veel overlast in Arcen, daar iedereen die de vanaf zuidelijke richting via de Schans Arcen binnenkomt en naar de parkeerplaatsen van de kasteeltuinen wil, gedwongen wordt om door het dorp te rijden. De dorpsraad heeft aan de gemeente voorgesteld om de rijrichting in de ochtend van woensdag 19 juli om te draaien en weer Zuid-Noord te maken. De Gemeente is aan zet om dit te realiseren. Wordt vervolgd….

Zoeken