Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Verbinding!

 • 7 juni 2017

De eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding is prima verlopen, er waren 16 personen aanwezig! We hebben gebrainstormd waar in Arcen behoefte aan is. De missie van de Dorpsraad Arcen is samenwerken aan een vitaal en gastvrij dorp, waar iedereen meetelt en meedoet. Er zijn een aantal concrete punten naar voren gehaald die we als eerste aanpakken:

 1. Verzamelen van informatie uit vorige overleggen en het DOP.
 2. Er moet één informatiepunt komen waar men terecht kan. Eventueel wordt de nieuwe locatie van de huisarts een optie. Er is al een informatiepunt van de gemeente in MFA de Schans, geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u hier terecht. U kunt ook bellen: 077-760 06 31, alleen tijdens openingsuren.
 3. In september wordt gestart met een taalcafé.
 4. Er moet een  informatiepakket komen voor alle Arcenaren. Dit moet digitaal maar ook old school.
 5. Ondersteuning van de open inloop van het huis van de wijk, eerst publicitair.
 6. Woningbemiddeling voor Arcenaren, met het oog op de huizen aan de Wal.

Verder hebben we een heel aantal punten waar we de volgende vergadering verder over praten. Wordt vervolgd.

Verbinding

 • 6 mei 2017

Deze werkgroep is per 14 september 2022 nieuw leven ingeblazen met als nieuwe voorzitter Bert Janssen!

De werkgroep is ontstaan uit de werkgroep zorg. Er was nieuwe energie nodig om iets van verbinding op te zetten in het dorp. De werkgroep bevindt zich op een terrein dat direct van invloed is op het welzijn van mensen en is veel breder dan alleen zorg.

De werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel.

Denk bij enkele thema’s die bij de werkgroep kunnen passen aan: communicatie, vervoer op maat, vrijwilligerspool, klussendienst, taalhulp, welkomstpakket, algemene hulpdienst, afstemmen activiteiten en nog veel meer!

De werkgroep bestaat uit de volgende personen (1 persoon wil liever niet op de website vermeld worden):

 • Thea van den Bekerom
 • Angelique Kuijpers
 • Theo van Megen
 • Frans van den Bekerom
 • Sylvia van den Kroonenberg
 • Hans Peeters
 • Wim Zoutewelle
 • Pieter van de Rijdt (Gemeente Venlo)
 • Sandra Jharap
 • Wiyay Jharap
 • Monique van den Kroonenberg
 • Henri Elbersen (Omnivereniging Arcen)
 • Ellen Nissen
 • Nina Krockow
 • Cecile van den Kroonenberg
 • Bert Janssen

Hieruit zijn de volgende werkgroepen opgestart:

 • Welkomstpakket (Angelique Kuijpers, Hans Peeters, Wim Zoutewelle, Wiyay Jharap)
 • Deelvervoer/deelauto (Cecile van den Kroonenberg, Bert Janssen)
 • Cultuur (Sylvia van den Kroonenberg, Nina Krockow)

Heb je interesse om deel te nemen, meld je dan aan via verbinding@dedorpsraadarcen.nl.