Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Vandaag om 19.30 uur in MFA de Schans!

  • 4 juni 2017

Eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding. Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners onderling, en met de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, Samenwerkende Verenigingen Arcen, statushouders en wel.kom, Jongerenwerk, hartslag, dorpscoach, huis van de wijk, MFA, consultatiebureau en misschien nog veel meer! De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 6 juni aanvang 19.30 uur in MFA de Schans. Heb je ideeën en wil je meepraten? Kom dan naar deze bijeenkomst! Deel deze uitnodiging met mensen die geïnteresseerd kunnen zijn.

Zoeken