Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Werkgroep dijkversterking

  • 2 juni 2017

Op 01 juni is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een vruchtbare vergadering waar we hebben geïnventariseerd en een plan gemaakt.

Een aantal punten:

-We maken ons zorgen over het budget. De opgave in Arcen is complex. Straks is er te weinig geld over om een goede oplossing te kunnen kiezen.

-Hoe gaat het Waterschap om met planschade? Mensen die nu hun huis aan de Maas willen verkopen hebben hier al last van.

-Hoe komen we tot een zo laag mogelijk benodigd peil voor Arcen?

-We moeten meer know how inwinnen bij verschillende personen

-Hoe kunnen we een en ander concreter maken? Hieronder een CONCEPT voorbeeld hoe een dijk er uit zou kunnen zien. Het is maar een IDEE, het kan ook heel anders worden met bijvoorbeeld een demontabele wand.

Voor de uitwerking van Wil Joosten naar een idee van Louis Reutelingsperger klik op het volgende: Arcense Maas vestingmuur

 

Zoeken