Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Waterschap Limburg zaait verwarring in Arcen

  • 30 maart 2019

MILJOENEN TEKORT VOOR AANPAK DIJKEN waren de chocoladeletters boven een artikel op de voorpagina van “De Limburger” over de plannen voor het verleggen van de dijken in o.a. Arcen. HIER kunt u de tekst van het artikel bekijken. In het artikel wordt gezegd dat er te weinig geld voor is voor alle plannen. De dorpsraad heeft vanaf het begin aangegeven dat er te weinig geld is voor de dijkversterking en Arcen “aan de laatste mem” hangt. Door de heer Rein Dupont wordt in het artikel aangehaald dat er plannen bij Arcen en Baarlo al deels zijn geschrapt. De dorpsraad weet echter niets over het schrappen van plannen. Op twitter geeft de heer Dupont alleen antwoord over het niet doorgaan van de hoogwatergeul in Baarlo maar zegt niets over Arcen. Natuurlijk gaat de dorpsraad op onderzoek uit en zal de uitkomsten zo spoedig mogelijk naar de inwoners communiceren. Tevens vragen wij het Waterschap om snel te zorgen voor de officiële memo over Hertogbroek. Indien er grote wijzigingen zijn in de dijkversterkingsplannen wordt het de hoogste tijd dat het Waterschap een infoavond organiseert in Arcen. Communiceren via de krant verdient beslist géén schoonheidsprijs. Veel mensen verkeren al lange tijd in onzekerheid door de dijkversterking en dit is niet hoe je met deze mensen omgaat!

Zoeken