Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Werkgroep Verkeer

  • 24 maart 2019

Op 20 maart j.l. heeft de werkgroep verkeer vergaderd. Het verslag van de eerste vergadering is doorgenomen en daar waar nodig aangepast.

Er zijn een aantal vragen binnengekomen van  bewoners  betreffende de verkeersproblematiek met betrekking tot de Maasstraat  De bussen die rijden door het centrum, het vrachtverkeer dat parkeert op de straat bij het laden en lossen, het parkeren door privépersonen op de stoepen. Daardoor ontstaan er zeer gevaarlijke situaties. De werkgroep heeft een overleg gepland met de ondernemers van Arcen op 24 april a.s., om te kijken hoe zij hierover denken en welke oplossingen er eventueel mogelijk zijn. Will Scheepens stuurt een brief naar Arriva met de vraag welke mogelijkheden er zijn m.b.t. een wijziging van de route. Dit gaat natuurlijk alleen in overleg met de inwoners van Arcen.

Het strooiplan wordt door de gemeente niet aangepast. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw. Aan de gemeente wordt gevraagd om strooibakken te plaatsen bij de school/MFA en het gezondheidscentrum, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

De gemeente wordt herinnerd aan het plaatsen van verkeersborden bij de school.

De parkeersituatie bij gezondheidscentrum De Dolgaard: hier stelt de werkgroep voor om 2 invalideparkeerplaatsen te creëren op de parkeerplaats van Woonwenz achter Hotel Arcen, alsmede een parkeerplaats voor de huisarts. Paaltjes moeten weer terug op de oude plaats i.v.m. de onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Bij de parkeerplaats op de hoek Schans/Koestraat weer een bord plaatsen met max. 15 minuten parkeren. Vraag bij gemeente om handhaving, zodat foutparkeerders gewaarschuwd worden. Dit wordt besproken met Pieter van de Rijdt.

Een nieuwe datum voor de volgende vergadering wordt gepland na het overleg met de ondernemers.

Zoeken