Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

BBQ 14 september

  • 15 juli 2022

Op woensdag 14 september houdt de dorpsraad een BBQ met aansluitend een openbare vergadering in MFA de Schans. De BBQ is tussen 18 en 20 uur en deelname kan alleen op uitnodiging. De vergadering begint om 20 uur en is voor iedereen te bezoeken. De door Frans Raijer verzorgde BBQ wordt deels betaald door subsidie “Venlo mien hert” en deels door de dorpsraad.

Tijdens de laatste openbare dorpsraad heeft iedere aanwezige een uitnodiging ontvangen voor de BBQ. Was je deze keer verhinderd maar ben je normaal gesproken wel van de partij, dan kun je alsnog een uitnodiging ophalen bij Cecile van den Kroonenberg, Kerkstraat 24. Dit kan tot 1 augustus. Mocht je een uitnodiging hebben maar toch verhinderd zijn, dan graag het kaartje in de brievenbus deponeren op voorgaand adres, zodat we niet onnodig veel spullen bestellen.

Tijdens de aansluitende openbare dorpsraad willen we laten zien wat er met het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) is gedaan. Tevens willen we graag starten met een nieuw DOP dat in 2024 klaar moet zijn. Het huidige DOP is op deze site onder het kopje “archief” te vinden. Aansluitend zullen we de werkgroepen en hun leden presenteren en volgt er een stand van zaken. Daarna begint de derde helft en kunnen we gezellig napraten.

Zoeken